فعاليت‌هاي اداره اجرايي و هماهنگي

1- تهيه گزارش‌هاي مختلف شامل:

ـ گزارش‌هاي فصلي، سالانه و موردي از فعاليت‌ها و توانمندي‌هاي حوزه معاونت آموزشي
ـ گزارش‌هاي برگزاري دوره‌هاي آموزشي خاص
ـ گزارش‌هاي برگزاري سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي سازمان‌هاي طرف قرارداد

2- اطلاع‌رساني و تبليغات:

ـ اطلاع‌رساني و انجام تبليغات حوزه معاونت آموزشي به صورت تهيه بنر، پوستر، تراكت، روزنامه و...
ـ تهيه بسته‌هاي تبليغاتي مختلف جهت سمينارها، برنامه‌ها، ادارات و سازمان‌ها و...
ـ ‌شركت در نمايشگاه‌هاي مختلف و ارائه توانمندي‌هاي آموزشي جهاددانشگاهي

3- برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي:

ـ برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي در خارج از مراكز آموزشي

4- پيگيري و هماهنگي بازديدها شامل:

ـ بازديد مسئولين نهادها، ارگان‌ها و مراكز آموزشي از حوزه معاونت آموزشي
ـ‌ بازديد مسئولين و كارشناسان حوزه معاونت آموزشي واحد از سازمان‌ها و نيز ساير واحدهاي جهاددانشگاهي

5- برگزاري جلسات:

ـ پيگيري تشكيل جلسات با مسئولين نهادها، ارگان‌ها و... جهت ارائه توانمندي‌هاي آموزشي
ـ پيگيري تشكيل جلسات داخلي حوزه معاونت آموزشي شامل شوراي مديران مراكز آموزشي و...

6- عقد قراردادهاي آموزشي:

عقد قراردادهاي آموزشي با سازمان‌ها، ارگان‌ها و ادارات متقاضي دوره‌هاي آموزشي كه برخي از عناوين قرارداد در جدول زير ارائه شده است، شايان ذكر است در سال جاري 89 تاكنون 30 فقره قرارداد آموزشي با دستگاه‌ها و سازمان متقاضي منعقد، اجرا و يا در حال برگزاري مي‌باشد.

رديف

سازمان‌هاي طرف قرارداد

موضوع قرارداد

زمان اجرا (سال)

1

* استانداري اصفهان

آموزش‌هاي عمومي و تخصصي زبان و كامپيوتر

84 تا 88

* مجتمع فولادمباركه

88 تا 89

* سازمان صنايع و معادن

83 تا 86

* شركت صنايع شيميايي اصفهان

(ECI)

88 تا 89

* شركت صنايع شيميايي ايران

(LAB)

86 تا 89

* شركت توكافولاد

84 تا 86

* شركت ساخت و تجهيزات سپاهان

88 تا 89

* بانك ملي

85 تا 88

* بانك تجارت

83

* بانك توسعه صادرات

87 تا 88

* سازمان تأمين اجتماعي

86 تا 88

* بنيادشهيد و امور ايثارگران

82 تا 88

2

* دفتر امور شهري استانداري

اصفهان

آموزش‌هاي عمومي و تخصصي مديريتي ويژه شهرداران، معاونين و مسئولين شهرداري‌هاي استان

84 تا 88

* دفتر امور روستايي استانداري

اصفهان

84 تا 88

 

* خطوط لوله و مخابرات

آموزش‌هاي دوره‌اي مديريتي

85

* شركت ملي گاز ايران

86 تا 88

* بانك ملي

86 تا 87

* شركت ساخت و تجهيزات سپاهان

89 و...

4

* مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

آموزش كارآفريني و مهارت‌هاي

كسب‌وكار و مهارت‌هاي پيشرفته

85 تا 89

* اداره كل كار و امور اجتماعي

استان اصفهان

88 و 89

* وزارت تعاون

86

* اداره كل آموزش فني‌وحرفه‌اي

88

* شركت نوسازي صنايع ايران

86

7- قرارداد آموزشي شاخص: آموزش كاركنان جديدالاستخدام شركت ملي گاز

در اين زمينه 4 قرارداد آموزشي بالغ بر 000 / 000 / 000 / 13 ريال (سيزده ميليارد ريال) با شركت ملي گاز استان اصفهان جهت آموزش كاركنان جديدالاستخدام شركت ملي گاز ايران منعقد گرديد كه ناظر اين قراردادها شركت ملي گاز ايران بود كه در نهايت برگزاري اين دوره‌ها را عالي ارزيابي نمودند.

جدول دوره‌هاي برگزارشده ويژه كاركنان جديدالاستخدام شركت ملي گاز ايران

 

رديف

دوره

تاريخ شروع

تاريخ پايان

تعداد نفرات

تعداد دوره

تعداد

(نفر دوره)

تعداد ساعت

تعداد نفر ساعت

1

عمومي

24/9/86

28/12/86

82

10

820

559

45838

فني – عمومي

17/1/87

13/3/87

55

28

1540

356

19580

فني– تخصصي

19/3/87

13/4/87

33

6

198

150

4950

2

تخصصي غيرفني

26/3/87

13/4/87

70

5

350

100

7000

3

تخصصي غيرفني

15/4/87

5/5/87

60

4

240

100

6000

4

عمومي

18/8/87

15/12/87

57

25

1425

515

29355

فني – عمومي

17/12/87

29/2/88

38

4

152

356

13528

جمع

395

82

4725

2136

126251

لازم به ذكر است برگزاري اين دوره‌ها همراه با اسكان شبانه‌روزي، پذيرائي كامل و اجراء برنامه‌هاي فرهنگي، ورزشي، بازديد و... همراه بود كه با كيفيت و نظم و انضباط عالي اجرا گرديد.