newsبه گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،  آقای ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با حضور در دوره آموزشی طرح زاگرس و بازدید از روند اجرایی دوره‌های آموزشی اظهار داشت...

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،  آقای ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با حضور در دوره آموزشی طرح زاگرس و بازدید از روند اجرایی دوره‌های آموزشی اظهار داشت: در دهه‌هاي اخیر و در نتیجه تغييرات جمعيت، نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي و كاربري سنتي زمین، در اثر توسعه ناپایدار و نا متوازن، تنوع زيستي زاگرس رو به كاهش نهاده و در حال حاضر در معرض تهدید بسیار جدي قرار گرفته است.

    ایشان افزودند: چنانچه شیوه‌های کنونی استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست تغییر داده نشود، دیری نخواهد پایید که‌ بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری موجود منقرض خواهند شد و از آنجاییکه بخشی از کوهستان زاگرس مرکزی در استان اصفهان و شهرستان سمیرم قراردارد دوره‌هاي آموزشی طرح مذكور نيز در راستای توجه هرچه بیشتر مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان و ایجاد ظرفیت لازم برای هماهنگی هرچه بیشتر در طرح‌های آتی به منظور مقابله با بحران آسیب‌پذیری زاگرس مرکزی طراحی و اجرا مي‌شود.

ایشان در پایان از همکاری و مساعدت جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی طرح زاگرس تشکر نموده و بر ادامه همکاری در برنامه های آتی تاکیید نمودند.