newsبه گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی واحد گفت‎: دوره‌‌های آموزشي طرح ظرفیت‌سازی سیستم مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی در استان اصفهان با حمایت سازمان محیط زیست‌، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان و اداره‌کل حفاظت محیط زیست با حضور مدیران و کارشناسان ادارات کل پانزده دستگاه اجرایی استان توسط جهاد دانشگاهی در اصفهان برگزار می‌شود‌.انداده گفت:...

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی واحد گفت‎: دوره‌‌های آموزشي طرح ظرفیت‌سازی سیستم مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی در استان اصفهان با حمایت سازمان محیط زیست‌، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان و اداره‌کل حفاظت محیط زیست با حضور مدیران و کارشناسان ادارات کل پانزده دستگاه اجرایی استان توسط جهاد دانشگاهی در اصفهان برگزار می‌شود‌.

انداده گفت: آقای ظهرابی مدیر‌کل محیط‌زیست استان با حضور در این دوره آموزشی و بازدید از روند اجرایی دوره‌های آموزشی با اظهار رضایت از نحوه اجرای دوره‌ها و استقبال دستگاه‌های اجرایی از مساعدت و همکاری جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در اجرای این دوره‌ها تشکر و قدردانی نمود‌.

همچنين آقای مهندس مافی نماینده پروژه حفاظت از تنوع زیستی در چشم‌انداز زاگرس مرکزی ضمن بازدید از فرآیند اجرایی دوره‌ها بیان داشت‌: سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران با مشارکت برنامه عمران ملل متحد و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست، اقدام به طراحی و اجرای طرح حفاظت از تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی، با هدف حفاظت ازتنوع پايدار، نمود.

ایشان در ادامه هدف برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی را حفاظت و مدیریت توسعه پایدار و متوازن منطقه دانست و گفت، از طریق همسو نمودن حفظ تنوع زیستی در مدیریت و بهره‌برداری پایدار منابع آب، کشاورزی، جنگلداری، مرتعداری، گردشگری و آب‌های سطحی و زیرزمینی و همچنین یکپارچه سازی حفاظت از تنوع زیستی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی و برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی زاگرس مرکزی در اين طرح به اين مهم دست خواهيم يافت.