newsبنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان مدير مركز آموزش‌هاي الكترونيكي اين واحد اعلام نمود، در ادامه اجرای دوره‌های آموزشي کارکنان دولت در سال‌های قبل امسال نیز با فراهم نمودن بسترهای لازم امكان بهره‌گیری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های مختلف آموزشی اين واحد فراهم شد.خانم مهندس مهدوي افزود...

بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان مدير مركز آموزش‌هاي الكترونيكي اين واحد اعلام نمود، در ادامه اجرای دوره‌های آموزشي کارکنان دولت در سال‌های قبل امسال نیز با فراهم نمودن بسترهای لازم امكان بهره‌گیری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های مختلف آموزشی اين واحد فراهم شد

خانم مهندس مهدوي افزود: فرآيند آموزش الكترونيكي كاركنان دولت در مركز آموزش‌هاي الكترونيكي اين واحد آغاز شده است و كاركنان محترم براي ثبت‌نام در این دوره‌ها مطابق با لیست اعلام شده مي‌توانند به وب سایت مرکز، به آدرس www.jdecel.ir  (031-33378580) مراجعه نمايند.