باتوجه به گسترش و توسعه آموزش های غیر حضوری و در راستای رسالت های جهاددانشگاهی، دوره تربیت مربی مهدکودک و پیش دبستانی به صورت محتوای الکترونیکی آماده می شود.
 
 
    بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان آقاي مهندس انداده معاون آموزشي اين واحد اعلام نمود، در ادامه توسعه آموزش های الکترونیکی، با همفکری تعدادی از مدرسین خبره دوره تربیت مربی مهدکودک و پیش دبستانی، این دوره در قالب فیلم، صوت و متن به صورت محتوای الکترونیکی اسکورم در دست تولید قرار گرفته است.
    همزمان با تولید دوره، شرکت در این دوره با استقبال خوبی برخوردار بوده و تعدادی از جلسات آماده و بر روی سامانه بارگزاری شده است.