ثبت‌نام گروه سوم دوره تربیت مدرس زبان فرانسه (Formation) با همکاری سفارت فرانسه ویژه افرادی که سطح یک را گذرانده‌اند در مرکز توحید شروع شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر مرکز شماره 4 این واحد گفت: سومین دوره تربیت مدرس زبان فرانسه با حضور جناب آقای دکتر زارعی مسئول برگزاری دورههای تخصصی تربیت مدرس بخش زبان سفارت فرانسه به مدت 48 ساعت در مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت شماره 4 (مرکز توحید) برگزار خواهد شد.

مهندس امیدی افزود‌: شرکت‌کنندگان در این دوره تخصصی، روش تدریس زبان فرانسه به گروه بزرگسالان را فرا می‌گیرند که شامل سر فصل‌های زیر می‌باشد:

Organiser un cours à partir d’un manuel

Activités de production en classe

Activités de compréhension en classe

Technique d’animation de cours de langue

لازم به ذکر است این دوره که دومین سطح دوره‌های تربیت مدرس زبان فرانسه می‌باشد، به صورت تئوری- عملی (کارگاهی Atelier) از روز شنبه 19 اسفند تا روز جمعه 25 اسفند ماه برگزار خواهد شد و در پایان گواهینامه معتبر از مرکز زبان سفارت فرانسه اهدا می‌شود‌.