دوره آموزشی سی شارپ به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ویژه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور نجف‌آباد برگزار می‌شود.

      به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت: طی توافق صورت گرفته با دانشگاه پیام‌نور مرکز نجف‌آباد دوره آموزشی سی شارپ توسط مرکز آموزش‌های کوتاه مدت شماره 3 این واحد در محل دانشگاه پیام نور نجف‌آباد برگزار می‌شود.

      انداده افزود: مرکز آموزش های تخصصی شماره 3 (مرکز نجف آباد) ضمن اعمال تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور، برای رفاه و آسایش حال دانشجویان مخصوصا دانشجویان غیربومی این دوره را در محل دانشگاه برگزار می‌کند.

     لازم به ذکر است براساس مذاکرات انجام شده به زودی دوره‌های آموزشی تخصصی دیگری در این دانشگاه توسط مرکز آموزش شماره 3 برگزار می‌شود.