کارگاه آموزشی توسعه ظرفیت‌های ذهنی و برندینگ به مدت 8 ساعت در محل مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان اصفهان توسط مرکز آموزشهای تخصصی شماره2 برگزار شد.

دوره آموزشی اصول کارپردازی و تدارکات داخلی کالا در مرکز آموزشهای تخصصی شماره 2 جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

با مساعدت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برنامه‌های فرهنگی متنوعی در مراکز آموزش کوتاه‌مدت این واحد اجرا می‌شود.

جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان براساس قراردادهای منعقد شده با استانداری اصفهان، در سال جاری 35000 نفر ساعت دوره‏ های آموزشی شغلی تخصصی ویژه مدیران و کارکنان استانداری اصفهان برگزار می ‏نماید.

تور یک روزه اصفهان گردی به زبان انگلیسی توسط مرکز آموزشی  شماره 6 (ارتش)  با حضور بیش از 40 نفر از فراگیران زبان برگزار گردید

آزمون جذب مدرس زبان‌انگلیسی در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.