به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت: براساس قرارداد منعقده با استانداری اصفهان دوره آموزشی کاربرد نرم‌افزار GPS در تقسیمات کشوری از تاریخ یکم الی 17 بهمن ماه سال جاری در سالن همایش‌های استانداری در حال برگزاری می‌باشد. مخاطبان این دوره، کارشناسان دفاتر فنی و کدینگ فرمانداریهای استان اصفهان می‌باشند.

دوره آموزشی CCNA  به مدت 48 ساعت ویژه کارشناسان و مدیران IT  شهرداری‌‌های استان اصفهان در مرکز آموزش‌های تخصصی شماره 4 جهاد‌ دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

نتایج مسابقه شب یلدا به زبان‌انگلیسی که برای اولین بار توسط آموزش، برنامه‌ریزی و نظارت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شده بود اعلام شد.

دورهی آموزشی مدیریت پسماند به مدت 40 ساعت برای کارشناسان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها توسط مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت جهاددانشگاهی شماره 2 (پنج رمضان) برگزار شد.

برای اولین بار دوره آموزشی تکنولوژی تولید لامپ‌های LED به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.