سر فصل دروس تحصیلی گروه مهندسی عمران در دانشگاه ها و مراکز آموزشی فنی و مهندسی بیشتر مبتنی بر فعالیت های عملی و کارگاهی می باشد.این مراکز آموزشی، دارای آزمایشگاه های مجهز و برنامه های نرم افزاری به روز برای فراگیران هستند، تا در آنجا دانشجویان آزمایش ها را در مقیاس های واقعی انجام دهند.

 

در دانشگاههای ایران، برنامه های درسی گروه مهندسی عمران ( عمران،شهرسازی،معماری) غالبا تئوری بوده و نرم افزار های محاسباتی و طراحی که هر سال با امکانات جدید تری به بازار ارائه می شوند کمتر به دانشجویان ارائه می گردد.

 

درهمین راستا جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان با ارائه دوره های تخصصی کوتاه مدت و روش های نوین مورد نیاز جامعه مهندسی  عمران باعث بالارفتن دقت و سرعت در محاسبات طراحی گردیده و نقش بسزائی را در کمک به دانشگاه ه و مراکز آموزش عالی برای تامین نیاز های تخصصی مهندسان عمران ایفا نموده است.

AutoCad

2D

دپارتمان عمران