مقدم پرسنل و خانواده محترم نیروهای مسلح را در طرح آموزشی باقرالعلوم (ع) گرامی می داریم.

 

hekmat1

regrahama

این طرح توسط دفتر طرح حکمت ستاد کل نیروهای مسلح بعنوان کارفرمای اصلی و انستیتو ایزایران بعنوان نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارائه شده است.