معرفی جهاد دانشگاهیbottom logo2

مقدمه

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ 59/3/23مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 59/5/16به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 65/9/11مورد تجديدنظر قرار گرفت و با حذف  وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد. 

بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ 69/8/22مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي ، خدماتي كشور معرفي گرديد .  در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي فرهنگي همچنان بعهده اين نهاد مي باشد . بر مبناي اين مصوبه اساسنامه جديد جهاددانشگاهي به شرح ذيل به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي‌رسد.

اهداف

اهداف جهاد دانشگاهی

 • 1413032061 Bullet Greenگسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي
 • 1413032061 Bullet Greenتوسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه ، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان
 • 1413032061 Bullet Greenگسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

وظایف

وظايف كلي جهاد عبارت است از:

1)     تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور 

2)     ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف ، ترجمه و انتشار كتب ، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي ، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي

3)     انجام دادن تحقيقات توسعه اي و كاربردي

4)     پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي 

5)     ارائه خدمات علمي – فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه 

6)      حمايت ، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه 

7)     اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي – كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور 

8)      ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي

9)      مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي  
تبصره : خدمات علمي فني شامل : انجام دادن آزمايش هاي كيفي، بررسي پيشنهاد استانداردها ، جمع آوري و پردازش داده هاي علمي ، انتشار مدارك و داده هاي علمي ، ترويج فنون و انجام دادن مشاوره علمي و ارائه كمكهاي فني و انجام دادن خدمات بهداشتي و درماني و تشخيص پزشكي  مي شود.

 
ارکان جهاد دانشگاهی
اركان اين نهاد عبارتند از:
 • 1413032061 Bullet Greenعالي ترين مرجع سياستگذاري (هيات امناء)
 • 1413032061 Bullet Greenتعيين كننده خط مشي و ناظر بر فعاليتها (شوراي علمي)
 • 1413032061 Bullet Greenبالاترين مقام اجرايي (رييس جهاد دانشگاهي)
اين نهاد در حال حاضر علاوه بر دفتر مركزي داراي 43 واحد جهاد دانشگاهي است كه 13 واحد آن در شهر تهران و 30 واحد در مراكز استان‌ها استقرار دارند. همچنين تعداد 3 پژوهشگاه و 24 پژوهشكده، 27 سازمان، مركز ، مؤسسه و شركت به ثبت رسيده، يك مجتمع تحقيقاتي و 2 پارك علم و فناوري نيز تحت پوشش اين نهاد فعاليت دارند. 
 
 
چشم انداز سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

با توکل بر خداوند قادر و متعال و بر اساس چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست­های کلی نظام در خصوص "علم و فناوری" ابلاغ شده از سوی حضرت آیت الله خامنه ­ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنایت به جهاد مستمر علمی و فناوری با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، سازمان جهاد دانشگاهی اصفهان در افق 1404:

1- نهادی است علمی ــ فرهنگی، انقلابی، پویا، سخت کوش و یادگیرنده که با تکیه بر هویت اسلامی – ایرانی، در راستای تحقق "پیشرفت و عدالت"

2-کانون تفکر و نوآوری: پشتیبان نظام سیاستگذاری و تصمیم­گیری کشور، نقش آفرین در ارتباط نظام­مند دانشگاه و جامعه، الهام بخش و موثر در توسعه بومی کشور بوده و دارای جایگاه :

 • 1413032061 Bullet Green برجسته علمي و تكنولوژيكي در حوزه هاي مطالعات توسعه، مواد و بيوتكنولوژي در سطح ملي و منطقه اي ،
 • 1413032061 Bullet Green ممتاز فرهنگي در حوزه انديشه و هنردر سطح دانشگاه هاي كشور وتعامل موثر با دانشجويان جهان اسلام ،
 • 1413032061 Bullet Green سرآمدآموزش و ارائه د وره هاي تخصصي و كاربردي علمي برتر، روز آمد و آينده نگر براي دانش و مهارت افزايي در سطح ملي و منطقه اي، مي باشد.
 
ارزش های سازمانی
 

ارزش­های سازمانی ما صیانت از اصول و ارزش­های انقلاب اسلامی ، تعهد به توسعه و پیشرفت کشور و پایبندی به اخلاق می­باشد.

صیانت از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی با تكيه بر :

 • 1413032061 Bullet Greenعدالت
 • 1413032061 Bullet Greenعقلانيت و دین مداری
 • 1413032061 Bullet Greenتفكيك ناپذيري دين وسياست
 • 1413032061 Bullet Greenمردمسالاري ديني
 • 1413032061 Bullet Greenتقویت پیوند ملت- دولت
 • 1413032061 Bullet Greenپاسداری از آزادی اندیشه ( بيان و قلم)
 • 1413032061 Bullet Greenحفظ و تقویت استقلال&nbsli; و روحیه انقلابی
 • 1413032061 Bullet Greenمردم گرایی
 • 1413032061 Bullet Greenعزت نفس و خودباوری
 • 1413032061 Bullet Greenساده زیستی و دوری از تجمل
 • 1413032061 Bullet Greenامر به معروف و نهي از منكر

تعهد به توسعه و پیشرفت کشوربا اعتقاد به :

 • 1413032061 Bullet Greenپژوهش محوری
 • 1413032061 Bullet Greenعلم باوری در مدیریت و اجرا
 • 1413032061 Bullet Greenپیشگامی در رفع نیازهای مغفول استراتژیک کشور
 • 1413032061 Bullet Green تلاش برای تقویت زیر ساخت های علمی و فناورانه
 • 1413032061 Bullet Greenاستفاده بهینه از ظرفیت های موجود کشور و ایجاد ظرفیت های جدید
 • 1413032061 Bullet Green حفظ محیط زیست
 • 1413032061 Bullet Green یادگیری مستمر
 • 1413032061 Bullet Green خلاقیت و نوآوری
 • 1413032061 Bullet Green کارِگروهی
 • 1413032061 Bullet Green مشارکت جویی
 • 1413032061 Bullet Green شایسته سالاری
 • 1413032061 Bullet Green چابكي سازماني

پایبندی به اخلاق با تاكيد بر :

 • 1413032061 Bullet Green صداقت و راستگويي
 • 1413032061 Bullet Green وفای به عهد
 • 1413032061 Bullet Green امانت داری
 • 1413032061 Bullet Green کرامت انسانی
 • 1413032061 Bullet Green وجدان کاری

— درستكاري و دلسوزي مسئولیت پذیری

 • 1413032061 Bullet Green پاسخگویی
 • 1413032061 Bullet Green انضباط اجتماعی
 • 1413032061 Bullet Green عشق به خدمت و روحیه خدمتگزاری
 • 1413032061 Bullet Green عمل خالصانه
 • 1413032061 Bullet Greenوفاداری
 • 1413032061 Bullet Green وقت شناسي
 • 1413032061 Bullet Greenصبوري و سخت کوشی
 • 1413032061 Bullet Greenصمیمیت و مهربانی

معرفی اجمالی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

_حوزه پژوهشی: فعالیت‌های این حوزه در قالب گروه‌های پژوهشی ژئوشیمی، کنترل، اتوماسیون و مراکز خدمات تخصصی کشاورزی، شیمی، معدن، مواد و متالوژی، و کارگاه ساخت و تولید ارائه می‌گردد.

_حوزه فرهنگی: این حوزه در قالب مرکز فعالیت‌های قرآنی (ايكنا)، گردشگری، خبرگزاری ایران (ایسنا)، کانون مشاوره دانشجویی (مصاحب)، انتشارات و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) فعالیت می‌نماید.

_حوزه آموزشی: در حال حاضر جهاددانشگاهی دارای یک شبکه گسترده آموزشی شامل آموزش‌هاي رسمي بلندمدت و آموزش‌هاي تخصصي كوتاه‌مدت مي‌باشد.

1- آموزش‌های رسمي بلندمدت:

مراکز آموزشی بلندمدت جهاددانشگاهی در دو حوزه زير فعالیت می‌نماید:

1-1)مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی، غيردولتي كه با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1372 تشکیل گردید جهت پذیرش دانشجو در 10 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی – کارشناسی ناپیوسته و کاردانی اقدام می‌نماید و هم‌اكنون حدود 2000 نفر دانشجو و قريب به 3000 نفر فارغ‌التحصيل دارد.

1-2) مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی: این مرکز با كسب مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال 1377 تشکیل گردید و در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در یازده رشته تحصيلي دانشجو می‌پذیرد و هم‌اكنون حدود 800 نفر دانشجو بيش از 1500 نفر فارغ‌التحصيل دارد.

2ـ آموزش‌هاي تخصصي كوتاه‌مدت:

فعاليت‌هاي آموزش‌هاي كوتاه‌مدت زير نظر معاونت آموزشي اين واحد با راه‌اندازي مركز آموزش‌هاي كوتاه‌مدت تخصصي و عمومي از سال 1368 در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز شد. هم‌اكنون اين معاونت با توجه به رعايت استانداردهاي لازم مؤفق به اخذ گواهينامه بين‌المللي مديريت كيفيت ISO:9001-2008 گرديده و در سال‌هاي 86، 87 ، 88 و 90 به عنوان معاونت آموزشي برگزيده كشوري انتخاب شده است.

اين معاونت با داشتن دو اداره ستادي (اداره آموزش، برنامه‌ريزي، نظارت و اداره اجرايي و هماهنگي) در پنج مركز آموزش در دانشگاه صنعتي ، اصفهان و نجف‌آباد و در پنج گروه آموزشي (زبان‌هاي خارجي، كامپيوتر وIT، فني ـ مهندسي، علوم انساني و علوم پزشكي) آموزش‌هاي كوتاه‌مدت آزاد و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي را به عهده دارد.