در حال حاضر فعاليت‌هاي آموزشي اين معاونت در پنج گروه آموزشي اجرا مي‌گردد:

الف‌ـ گروه آموزشي زبان‌هاي خارجي

اين گروه با بيش از 20 سال سابقه آموزش زبان‌هاي خارجي داراي فعاليت‌هاي زير مي‌باشد:
ـ توليد محتواي الكترونيكي
ـ طراحي و تدوين دوره‌هاي آموزشي
ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي در سطوح متوسطه، تخصصي و تخصصي پيشرفته (زبانهاي انگليسي، فرانسه، عربي ، چيني، آلماني، ايتاليايي، روسي)

ب‌ـ گروه آموزشي كامپيوتر و IT

اهم فعاليت‌هاي اين گروه عبارت است از:
ـ طراحي و تدوين دوره‌هاي تخصصي
ـ برگزاري دوره‌هاي عمومي و تخصصي كامپيوتر
ـ برگزاري دوره‌هاي بين‌المللي مهندسي شبكه و مهندسي نرم‌افزار
ـ برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي ICDL

ج‌ـ گروه آموزشي علوم انساني

اين گروه در زمينه‌هاي زير فعاليت مي‌نمايد:
ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي جهت سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي
ـ تدوين دوره‌هاي آموزش
ـ تأليف كتب و جزوات آموزشي
ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي كارآفريني و مهارت‌هاي كسب و كار
ـ برگزاري دوره‌هاي تربيت مربي كارآفريني
ـ ارائه مشاوره‌هاي عمومي و تخصصي در زمينه اشتغال و كارآفريني
ـ تهيه و تدوين طرح‌هاي كسب و كار و مشاوره به مراكز صنعتي
ـ راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني شغلي استاني به آدرس www.Esfahan.Jobiran.com
 
دـ
گروه آموزشي فني‌ ـ مهندسي

اهم فعاليت‌هاي اين گروه عبارت است از:
ـ طراحي و تدوين دوره‌هاي آموزشي فني ـ مهندسي
ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي فني ـ مهندسي


هـ گروه آموزشي علوم پزشكي