همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با اتاق اصناف اصفهان افزایش می‌یابد

 طی نشست رئیس واحد صنعتی اصفهان با مدیرکل فنی و حرفه‌ای، معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و رئیس اتاق اصناف اصفهان راه‌های تعامل بیشتر بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ظهر پنج‌شنبه (20 آبان)، رئیس و معاون آموزشی واحد با مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان و معاونین آن اداره کل، معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و رئیس اتاق اصناف اصفهان دیدار و نشست داشتند.

گفتنی است در حاشیه‌ی این نشست که به منظور بررسی راهکارهای افزایش و تعاملات همکاری فی‌مابین به خصوص در اجرای دوره‌های آموزشی مشترک برگزار گردید، حاضرین از مرکز جدید آموزش‌های کوتاه‌مدت تخصصی شماره‌ی 5، معاونت آموزشی واحد بازدید نمودند.