به همت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان نشست تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش دستگاههای اجرایی استان با موضوع تشریح نظام آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت برگزار شد.
 
         در راستای توسعه و ارتقاء سطح همکاری آموزشی بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اجرایی استان نشست تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش دستگاههای اجرایی با محوریت تشریح نظام آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت برگزار شد.

       در ابتدای همایش آقای دکتر ملیحی کارشناس ارشد توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشورطی سخنانی  نظام آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت را به تفضیل جهت مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی تشریح نمود.
در ادامه آقای مهندس انداده معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ضمن گزارش فعالیتها و دوره های آموزشی اجرا شده ویژه کارکنان دولت، شهرداریها و صنایع بخش خصوصی  ، برنامه ها و توانمندی این واحد در زمینه آموزش کارکنان دولت و شهرداری ها را اعلام نمود.

      در پایان این نشست آقای دکتر قاسمی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان  ضمن  تقدیر و تشکر از جهاد دانشگاهی بابت برگزاری نشست  مذکور به تشریح فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی  پرداخت و دستگاههای برتر استان در زمینه آموزش کارکنان را معرفی نمود.

      در پایان همایش با حضور دکتر اکبری رئیس سازمان برنامه بودجه استان از دستگاههای برتر استانی با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

      این همایش با حضور بیش از 100 نفر از مدیران و کارشناسان ادارات سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و شهرداری های استان برگزار گردید