آزمون بخشنامهها و دستورالعملهای بانکی کارکنان بانک تجارت در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان جمعه (21 آبان) برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی واحد گفت: آزمون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی کارکنان بانک تجارت، به صورت الکترونیکی و آنلاین، در استان اصفهان و در 7 مرکز آزمون در شهرستان‌های اصفهان، کاشان، خمینی‌شهر و نجف‌آباد، توسط این معاونت برگزار شد.

غلامرضا انداده افزود: این آزمون همزمان با سایر استان‌ها برای 13000 نفر از کارکنان سراسر کشور و در سه رسته شغلی شامل: روسا و معاونین شعب، روسا و معاونین  دوایر  اعتباری و صندوق و روسا و متصدیان باجه برگزار شد. 

 وی تصریح کرد: این آزمون هرساله به منظور ارتقاء دانش کارکنان و آشنایی آنها با موضوعات قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل های مرتبط  توسط بانك برگزار می‌گردد که با واگذاری آزمون‌های این بانك به جهاددانشگاهی و اجرای آنلاین آن، سالانه حدود 150000 برگ کاغذ صرفه جویی می‌شود.