دوره های آموزشی «آيين نگارش حقوقی» و «آشنايی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آراي قضايی» ويژه كاركنان اداره كل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار می گردد.

 

 

     بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان آقاي مهندس گنجعلي مدير اداره اجرايي و هماهنگي معاونت آموزشي اين واحد اعلام نمود، براساس پيگيری‌های انجام شده و درخواست اداره‌کل راه و شهرسازی استان‌، دوره‌های آموزشی «‌آیین نگارش حقوقی» و «‌آشنایی با طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض به آرائ قضایی «‌از مجموعه دوره‌های آموزش تخصصی شغلی کارکنان دولت ویژه کارشناسان حقوقی هر کدام به مدت 8 ساعت برگزار و فراگيران پس از شرکت در دوره و اخذ نمره قبولی در آزمون‌ نهايي، گواهينامه پايان دوره دريافت می‌كنند.