به گزارش روابط عمومی جهاددانتشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی این واحد گفت:  این کارگاه، به منظور افزایش توان مذاکره مدیران جهاد دانشگاهی و ارتقا سطح دانشی و رفتاری مدیران برگزار شد. با توجه به اینکه شناخت رفتار و تحلیل آن، اولین قدم جهت شناخت خود و دیگران و انجام مذاکره می باشد ، اگر به دنبال گرفتن نتیجه مطلوب

از فرایند مذاکره و یا بهبود ارتباطات میان فردی در سازمان می باشیم. می بایست به افراد کمک کنیم که خود را بشناسند و تعریف درستی از ویژگی های رفتاری خود داشته باشند ، نقاط قوت و قابل بهبود خود را در حوزه رفتار بدانند و در ارتباط با دیگران توان این را داشته باشند که ویژگی های رفتاری مخاطب را شناخته و دلایل رفتار دیگران را درک نمایند و بتوانند مدل رفتاری خود را با دیگران تطبیق دهند، این فرایند جزء پیچیده ترین و سخت ترین قسمت ارتباط است و دلیل آن پیچیده بودن انسان است لذا در این کارگاه افراد شرکت کننده با انجام تست و پرسشنامه DISC،با الگوهای رفتاری خود بر مبنای مدل دیسک آشنا شدند و مدرس دوره نسبت به تحلیل و ارزیابی مدلهای رفتاری آنها اقدام نمود.

وی در خصوص مدل دیسک گفت: DISC محبوب ترین ابزار برای شناخت مدل رفتاری در جهان شناخته شده است چون کاربردهای فراوانی دارد. همه دنیا DISC را به عنوان ابزار دستیابی به اهداف توسعه رهبری، آموزش ارتباطات، تشکیل تیم های کاری، فروش موثر، استخدام ، خدمات پس از فروش، مربیگری و مدیریت می شناسند. مدل ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک DISC الگوی رفتاری مشترکی است برای رمز گشایی رفتاری افراد به گونه ای که ما بتوانیم برآوردی از الگوهای رفتاری افراد داشته باشیم . DISC به عنوان یک ابزار مناسب و علمی در حوزه شناخت رفتار، در دنیا با استقبال ویژه ای مواجه بوده است و با ارائه یک دسته بندی مناسب و قدرتمند به افراد کمک مینماید تا  خود را بیشتر بشناسند ، به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوند، تفاوت های فردی خود را با دیگران بشناسند بتوانند خود را با دیگران تطبیق دهند ، به یک ارتباط برد - برد دست یابند .

ریحانی در ادامه افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده به منظور توان افزایی اعضای جهاد دانشگاهی دوره‌های آموزشی از این قبیل پیش بینی شده و اجرا می‌شود و تمامی اعضای معاونت آموزشی بر اساس نیازسنجی ها و ضرورت های مشاهده شده، در این دوره ها و کارگاهها شرکت می کنند.