کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی 25 تیرماه توسط فوق برنامه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ویژه جهادگران این واحد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در این کارگاه کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، به ارائه مباحث علمی در خصوص تناسب اندام، ناهنجاری های اسکلتی و تغییر سبک زندگی پرداخت.

سلمان کمالی از مهمترین ناهنجاری هایی که کارمندان در طول خدمت خود دچار می شوند را قوس کمر و افتادگی شانه ها، زیاد نشستن پشت سیستم، جلو آمدن گردن بر شمرد وی تاکید نمود باید با انجام حرکات اصلاحی به رفع این ناهنجاری‌ها پرداخت.

آموزش عملی حرکات اصلاحی که کارمندان بمنظور تناسب اندام باید بصورت روزانه و دفعات انجام دهند، بخش پایانی این کارگاه بود.