جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان -  معاونت آموزشی

تقویم و اطلاعات دوره های برنامه ریزی شده ویژه کارکنان صنایع و سازمان‌ها

 

 

ردیف

عنوان دوره

مدت

ساعت

زمانبرگزاری

توضیحات

لینک ثبت نام

1

مدیریت کاربردی پسماندهای صنعتی

8

18 دی ماه 97

اطلاعات دوره

ثبت نام

2

توسعه مهارتهای ارتباطی و رفتاری با مدل جهانی DISC

8

27 دی ماه 97

اطلاعات دوره

ثبت نام

3

تعدیل صورت وضعیت ( تبیین بخشنامه های جدید سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت )

16

2-3 بهمن ماه 97

اطلاعات دوره

ثبت نام

4

بازارشناسی و بازاریابی نوین در شرایط رکود اقتصادی

8

4 بهمن 97

اطلاعات دوره

ثبت نام

5

طراحی و برنامه ریزی و اجرای اثربخش دوره های آموزشی

8

11 بهمن ماه 97

اطلاعات دوره

ثبت نام

6

روشهای پیشرفته در برنامه ریزی سازمانی

8

11 بهمن ماه 97

اطلاعات دوره

ثبت نام

7

کارگروهی با استفاده از بازی وارسازی آموزش (Gamification)

8

17 بهمن ماه 97

اطلاعات دوره

ثبت نام

8

کارگاه جامع شبیه سازی پیاده سازی مدیریت دانش

5 روز

طبق توافق انجام شده در محل سازمان شما

اطلاعات دوره

ثبت نام

9

آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل(IFRS) وتطبیق با استانداردهای حسابداری ملی

40

پنجشنبه جمعه

اطلاعات دوره

ثبت نام