اسامی قبول شدگان درآزمون جذب مدرس زبان انگلیسی کودکان - نوجوانان و بزرگسالان به شرح زیر می باشد.

ضمنا از افراد زیر برای مصاحبه دعوت به عمل می آید.

نمره

نام خانوادگی

نام

نمره

نام خانوادگی

نام

نوجوانان

بزرگسالان

66

ابرقویی نژاد

محمدمهدی

60

ابن الشهیدی

حمیدرضا

63

احمدی

سید سالار

56

آقاخانی

مریم

79

افسوس

مریم

59

بشیری

سمیه

61

انصاری

امیرعماد

68

توکلی کوپایی

مرتضی

72

انصاری

شمیم

62

توکلی

احمدرضا

61

پرنده

جواد

68

حسینی جبلی

فاطمه السادات

60

پروانه ترکان

عاطفه

73

خادمی

نجمه

67

پیمانی

محمدحسین

67

خلیلیان

علیرضا

60

ثقفیان

نگین

72

شمس

سعید

71

جاهدانی

شکوه

73

شیخ فرشی

شیرین

65

جعفری هرندی

عطیه

66

علی شاهیان

فاطمه

63

خیرخواه

زهرا

61

غلامرضایی

مهدی

77

داوری

مائده

70

فتوحی

پیمان

70

رحیمی

ستاره

62

کازرونی

محمد

65

رحیمی نژاد

حمید

56

کرامت پور

خاطره

72

سجادیان

زهرا

71

کریمی

مینا

83

سیف نژاد

آرشام

60

گوری بمی

همایون

72

شکرچی

آلا

61

مستاجران

رحمت الله

68

صالحانی

مهدی

64

منصوری

سارا

71

طاهری

آرش

59

بشیری

سمیه

62

فرخانی

ستاره

59

پهلوانی نژاد

مهدی

77

فیاض انوش

محمدصالح

56

امیران

کسری

63

مکاری

میثم

71

باقری کرم

شهره

69

مهوری

بهناز

64

روایی

حمیدرضا

83

موحد محمدی

بهارسادات

57

مالکی

ضیا

63

موحدی

عارفه

55

صناعی

زهرا

71

مومنی

امیررضا

55

یاوری

نیلوفر

62

نادری

محمدحسین

55

شفائی اروجه

صبا

66

نجارزادگان

مهدیه

www.jdeiut.ir

64

نظری

آرزو

79

نوری

محمد

64

یزدانی

زهرا