جهاددانشگاهی فناوریهای شاخص شهری پژوهشکده ها، سازمان ها واحدها، شرکت ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خود را در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری (ICS 2017) عرضه خواهد کرد.

 
 
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، چهارشنبه (10 خرداد) جلسه ای با حضور دکتر محمد رضا نیلفروشان مشاور شهردار اصفهان و رئیس مرکز فناوری نوین شهری، مهندس مرتضی تیموری رئیس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دکتر محمد رضا پورعابدی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، دکترمحمدصادق بیجندی معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مهندس ولی الله روشن مدیر کل دفتر نیاز سنجی و پروژه یابی پژوهش و فناوری، مهندس سیروس دشتی معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی مهندس مسعود اکبری معاون توسعه و سرمایه گذاری امور شرکتها ی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مهندس حسین بختیاری مدیر اداره راهبری پارکها و مراکز رشد سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان برگزار گردید.

در این جلسه دکتر نیلفروشان ضمن تشریح کامل اهداف و چگونگی برگزاری این جشنواره و نمایشگاه اعلام نمود: دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان اعتقاد دارد که جهاددانشگاهی با حداکثر توان و ظرفیت خود در این رویداد مهم بین المللی شرکت نماید.

در ادامه دکتر پورعابدی، دکتر بیجندی و مهندس روشن نیز ضمن بیان توانمندیهای جهاددانشگاهی در حوزه فناوریهای شهری و اقدامات صورت گرفته به منظور حضور گسترده در این رویداد اظهار داشتند: جهاددانشگاهی، فناوریهای شاخص شهری خود را که در پژوهشکده ها، سازمان ها واحدها، شرکت ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خود دارد در این نمایشگاه عرضه خواهد کرد.

شایان ذکر است پیگیری این رویداد مهم بین المللی در اصفهان و هماهنگی با شهرداری اصفهان برعهده واحد صنعتی اصفهان و در ستاد جهاددانشگاهی برعهده سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی (ستفا) خواهد بود.