فراخوان جذب مدرس زبان انگلیسی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به منظور تكميل كادر مدرسین حق التدريس خود در گروه آموزشی زبان انگلیسی  دعوت به همكاری می نمايد:

سامانه ثبت نام : www.jdeiut.ir
زمان ثبت نام :
تاریخ آزمون :
شرایط ثبت نام:
1-سلامت جسمی
2- حداقل سن 19 سال

 

آدرس: اصفهان- خيابان سروش - چهار راه عسگریه- 03132265703

 

321     123