آموزش مهارت های هفتگانه ICDL

با لوح فشرده (DVD) آموزشی

  • محتوای کلیه دوره ها در قالب لوح فشرده (بصورت آموزش تعاملی) تحویل خواهد شد.
  • هر فراگیر متناسب با زمان خود می تواند مهارت ها را آموزش ببیند.
  • آزمون مهارت ها جهت اخذ مدرک پایان دوره بصورت حضوری و در روزهای 15 و 30 هر ماه در مرکز2 انجام می شود.

 

جهت ثبت نام برای شرکت در آزمون ها و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

1- 33378525

2- 33376646