برگزاری دپارتمان حقوق از اول خرداد ماه فعاليت خود را در مركز 4 شروع نمود.
 
 

     به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی این واحد گفت: دپارتمان حقوق واحد از اول خرداد ماه فعاليت خود را در مركز 4 شروع نموده و از اعم فعاليت و وظايف اين دپارتمان برگزاري دوره‌هاي آمادگي آزمون‌هاي وكالت‌، قضاوت‌، سردفتري و كليه دوره‌هاي آموزشي مورد‌نياز دانشجويان رشته حقوق و همچنين برگزاري دوره‌هاي حقوقي مورد نياز سازمان‌ها و نهاد‌ها نيز مي‌باشد‌.