همزمان با روز عفاف و حجاب از فراگیران دارای پوشش اسلامی در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ریحانی معاون آموزشی این واحد با اعلام این خبر گفت: این تجلیل و قدردانی با هدف ترویج فرهنگ پوشش اسلامی ویژه فراگیران اجرا شد.

ریحانی افزود: فعالیت‌های فرهنگی متعددی در طول سال و در راستای برنامه توسعه این واحد در مراکز آموزشی این واحد در سه حوزه فراگیران، مدرسین و همکاران برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. فراگیرانی که با پوشش و حجاب برتر به مراکز آموزشی این واحد مراجعه نموده‌اند با اعمال تخفیف فرهنگی در دوره‌های آموزشی مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند.