دپارتمان زبان فرانسه جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با همکاری بخش زبان سفارت فرانسه دوره آموزشی تربیت مدرس زبان فرانسه (سطح 2) را برگزار می‌کند.
 
 

    به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت؛ ‌پس از برگزاری دو دوره موفقیت آمیز تربیت مدرس زبان فرانسه برای مدرسان و متقاضیان استان اصفهان با حضور استاد توانمند بخش زبان سفارت فرانسه که در سپتامبر و دسامبر 2017 به صورت مکرر برگزار شد، سطح دوم این دوره در مارس 2018 برگزار می‌شود.

سطح یک دوره تربیت مدرس زبان فرانسه با سر فصل‌های زیر برگزار شد:

Formation (initiale1) :48h

Module1> Organiser un cours à partir d'un manuel

Module2-->Activités de production en classe

Module3-->Activités de compréhension en classe

Module4-->Technique d'animation de cours de langue
 

     انداده گفت: این دوره برای برگزیدگان دو دوره قبلی (سط اول) و هم چنین دیگر مدرسان توانمند و شایسته و فارغ‌التحصیلان رشته زبان فرانسه دراصفهان در مرکز آموزش‌های تخصصی شماره 4 برگزار می‌شود.

      در سطح دوم دوره تربیت مدرس فرانسه که با عنوان (formation (initiale2 به صورت فشرده از ۱۰-۱۶ مارس با حضور استاد برگزیده بخش زبان سفارت فرانسه برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان ۴ سرفصل زیر را در طول ۱ هفته (۴٨ ساعت) به صورت کارگاهی آموزش خواهند دید.

 

Formation(initiale2):48h

Module1-->Grammaire en classe de FLE: 12h

Module2-->Évaluation en classe pédagogique: 12h

Module3-->Pédagogie de l'erreure et remédiation en classe: 12h

Module4-->Techniques d'animation en classe:12h

 

وی افزود: در پایان این دوره شرکت کنندگان مدرک مربوط به این دوره را از طرف سفارت فرانسه دریافت خواهند کرد.

     مدیر گروه دپارتمان زبان فرانسه این واحد اضافه کرد؛ از آنجایی که این گروه کار خود را با همکاری بخش زبان و هم چنین بخش فرهنگی سفارت فرانسه انجام میدهد، بدیهی است پذیرفته شدگان این دوره در لیست مدرسان توانمند جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان قرار خواهند گرفت و در ادامه به منظور تدریس دوره‌های آموزشی زبان فرانسه با این واحد همکاری می‌نمایند.