نام دوره نام اینترنتی رزومه مدرس
مدیریت پیشرفته ریسک سازمانی d2 d5
نیاز سنجی آموزشی d2 d5
پرورش خلاقیت و معجزه تفکر خلاق در حل مساله d2 d5

کوچینگ

و تاثیر آن در افزایش عملکرد تیم های فروش

d2 d5
جذب و استخدام با رويكرد سازمان هاي عملكرد بالا d2 d5