جهاد‌ دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان طبق قرارداد منعقد شده با شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان 6000  نفر ساعت دوره آموزشی کارآفرینی ویژه متقاضیان استقرار در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار می‌نماید.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان حمید‌رضا گنجعلی مدیر اداره اجرایی و هماهنگی معاونت آموزشی این واحد اعلام نمود‌: پیرو برگزاری مطلوب دوره‌های آموزشی کارآفرینی ویژه متقاضیان استقرار در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان طی دو سال گذشته‌، با پیگیری‌های انجام شده برگزاری مرحله جدید آموزش‌های فوق در سالجاری نیز به این واحد واگذار گردید.

گنجعلی در ادامه با اشاره به سوابق فعالیت‌های قبلی‌، تجارب کسب شده و توانمندی‌های موجود و تاکید بر رعایت دقت و کیفیت بالا در اجرای پروژه‌های آموزشی افزود‌: یکی از برنامه های حمایتی شرکت شهرک‌‌های صنعتی اصفهان برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت نیروی‌انسانی شاغل در واحدهای صنعتی می‌باشد که در قالب دوره‌های آموزشی مدیریتی‌، مهارتی و کارآفرینی ویژه مدیران‌، کارشناسان و کارگران شاغل در واحدهای صنعتی داخل شهرک و صنایع کوچک خارج شهرک‌های صنعتی و همچنین مدیران و کارشناسان صنایع در حال بهره‌برداری و یا متقاضیان احداث واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی می‌باشد و با‌توجه به تعداد قابل ملاحظه متقاضیان سرمایه‌گذاری که به دنبال احداث واحدهای صنعتی جدید و یا توسعه واحدهای موجود هستند‌، به منظور آشنا کردن ایشان با نحوه ایجاد و مدیریت کسب و کار، آموزش‌های کارآفرینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره‌ها ارتقا مهارت‌های کسب و کار متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کار می‌باشد و مخاطبین این دوره را متقاضیان احداث واحدهای صنعتی کوچک و متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که مجوزهای لازم جهت احداث واحد صنعتی را دریافت نموده‌اند، تشکیل می‌دهند.

مدیر اداره اجرایی و هماهنگی معاونت آموزشی این واحد در پایان افزود‌: بسته آموزشی کارآفرینی در 5 عنوان شامل آشنايی با سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك‌های صنعتی ايران، مطالعات بازار و بازار شناسی، مديريت مالي و روش‌های تامين مالی در صنايع كوچك، برنامه‌ريزی راهبردی و بازنگری طرح كسب و كار به مدت 24 ساعت اجرا می‌گردد.