1533620137 674175 608
 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان زنجان، محمدحسین امید در بازدید روز یکشنبه 15مرداد از فعالیت های جهاددانشگاهی، اظهار کرد: مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی به‌طور میانگین از سطح کشوری بالاتر است و عملکرد خوبی دارد، هرچند انتظار داریم مراکز جهاددانشگاهی باید دنبال محیط کار باشند و دانشجو در محیط کار درس بخواند.
وی تصریح‌ کرد: یکی از مواردی که به دنبال اجرایی کردن آن در مراکز علمی‌کاربردی هستیم واگذاری آموزش‌ها به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف است و در رابطه با مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی نیز پیشنهاداتی مطرح شده است.
این مسوول با اشاره به این که اعلام کرده‌ایم جهاددانشگاهی خودش برای استان‌های مختلف ماموریت‌های مختلفی تعیین کند، گفت: باید بپذیریم که نمی‌شود مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی را از موضوع ماموریت‌گرایی جدا کرد.
وی ادامه داد: مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی می‌توانند بر اساس نیاز منطقه در یکی از گروه‌ها آموزش‌های‌شان را توسعه دهد و در یک گروه نزدیک هم 20 درصد دانشجو بپذیرند.