با مساعدت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برنامه‌های فرهنگی متنوعی در مراکز آموزش کوتاه‌مدت این واحد اجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد با اعلام این خبر گفت: در جلسه شورای فرهنگی مراکز آموزش تخصصی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان که با حضور رئیس‌، معاونین فرهنگی و آموزشی، برخی مدیران حوزه فرهنگی و حوزه معاونت آموزشی برگزار شد مهندس تیموری رئیس واحد ضمن برشمردن اهمیت فعالیت‌های فرهنگی برای فراگیران و مدرسین و همکاران مراکز آموزشی کوتاه مدت خواستار انجام برنامه‌های کیفی بیشتر در این زمینه شد. همچنین مهندس پایداری معاون فرهنگی واحد ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های فرهنگی اجرا شده در مراکز آموزش کوتاه مدت نسبت به انجام فعالیت‌های کیفی و پربارتر قول مساعد داد.

ریحانی افزود: مراکز آموزش‌های تخصصی این واحد جزء معدود مراکز آموزشی می‌باشد که از وجود ساختار فرهنگی مناسب برخوردار بوده و نیروهای فرهنگی مستقر در این مراکز به طور مستمر برنامه‌های فرهنگی مناسبی را اجرا می‌نمایند. فعالیت‌های فرهنگی شامل برنامه‌های مناسبتی، مسابقات (کتابخوانی، عکاسی، داستان‌نویسی و ...) اردوها (گردشگری، سیاحتی، زیارتی و ...) و همایش‌ها بوده که برای سه گروه همکاران، مدرسین و فراگیران اجرا می‌شود.

ریحانی در پایان گفت: حدود 70 میلیون تومان بودجه در اختیار شورای فرهنگی مراکز آموزشی گذاشته شده است تا نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب و کیفی اقدام نمایند.