جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و اداره‌ی کل اوقاف و امور خیریه‌ی استان اصفهان به منظور توسعه‌ی کمی و کیفی همکاری‌های فیمابین در زمینه‌های قرآنی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و انتشاراتی تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا نمودند.
 
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، این تفاهم‌نامه به مدت سه سال از مردادماه 1396 لغایت مردادماه 1399 چهارشنبه 4 مردادماه به امضای مهندس مرتضی تیموری رئیس واحد صنعتی اصفهان و حجت‌الاسلام رضا صادقی مدیرکل اوقاف و امور خیریه‌ی استان اصفهان رسید.

موضوع تفاهم‌نامه‌ توسعه‌ی کمی و کیفی همکاری‌های فیمابین در زمینه‌های قرآنی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و انتشاراتی و زمینه‌های همکاری؛ هم‌فکری و مساعدت در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های فرهنگی و فعالیت‌های قرآنی با توجه به ظرفیت‌های موجود در مراکز دانشگاهی، تشریک مساعی در اجرا و توسعه‌ی کیفی و کمی طرح‌های پژوهشی، برنامه‌های مذهبی و قرآنی فرهنگی و طرح ملی حفظ قرآن کریم، همکاری در امر تبلیغ، نشر، ترویج و گسترش فرهنگ وقف و آشنایی عموم با اهمیت و نقش وقف،

همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت به منظور ارتقای توان علمی و عملی کارمندان و مدیران اداره و هیأت امنا بقاع و اماکن متبرکه و مساجد و خانواده‌های همکاران، همکاری در برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی همایش‌ها، سمینارها، دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت در زمینه‌های مختلف، مساعدت و همکاری در جهت جلب حمایت و مساعدت خیرین، واقفین و نهادهای خیریه از فعالیت‌های قرآنی فرهنگی آموزشی، تهیه، تدوین، چاپ و انتشار کاتالوگ، بروشور، جزوه و کتاب در زمینه‌های مختلف در چارچوب قوانین مربوطه، همکاری در برگزاری اردوهای دانشجویی و... زیارتی و سیاحتی از اماکن مذهبی، پیگیری ارائه‌ی دوره‌های بلندمدت مطابق با قوانین وزارت علوم ویژه‌ی کارکنان اداره‌ی کل از طرف جهاددانشگاهی، استفاده‌ی طرفین از توانمندی‌ها، امکانات و ظرفیت‌های موجود در چارچوب توافق، ارائه‌ی تخفیف به اعضا و خانواده اداره‌ی کل متقاضی استفاده از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی در چارچوب قوانین موجود و حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت و محروم جهت بهره‌مندی از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی بیان گردیده است.