کارگاه تخصصی آموزش حقوق و دستمزد به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.
 
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت: کارگاه تخصصی آموزش حقوق و دستمزد به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و با همکاری مرکز آموزش‌های کوتاه مدت شماره 3 برگزار می‌شود.

     مهندس انداده افزود: این کارگاه اولین کارگاه تخصصی آموزش حقوق و دستمزد در نجف‌آباد می‌باشد و ویژه حسابداران و متقاضیان آموزش حسابداری می‌باشد که در قالب آموزش‌های قوانین مربوط به حقوق و دستمزد و آموزش نرم‌افزار بیمه حقوق و مالیات حقوق به مدت 5 ساعت در روز پنجشنبه 18/03/1396 برگزار شد.