کارگاه اصول و فنون مذاکره به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی واحد گفت: کارگاه اصول و فنون مذاکره به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و با همکاری مرکز آموزش‌های کوتاه‌ مدت شماره 5 برگزار شد. این دوره ویژه پرسنل واحد در قالب آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان به مدت 4 ساعت اجرا شد. معاونین و اعضاء هیأت علمی و برخی از مدیران این واحد در کارگاه شرکت کرده و با مباحث و تکنیک‌های مذاکره آشنا شدند.