به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی این واحد گفت: به همت گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی و امور فرهنگی مراکز آموزش تخصصی، کارگاه‌های مهارت های ارتباط با فرزندان ویژه والدین فراگیران مراکز آموزشی واحد برگزار شد.

ریحانی گفت: در این کارگاه‌ها که در محل مراکز آموزشی برگزار شد، غلامرضا قجاوند، مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی این واحد به ارائه مطالب جهت آشنایی مخاطبان با مفاهیم پایه ی ارتباط و توانمند سازی مخاطبان به منظور برقراری ارتباطات مفید و موثر با فرزندان پرداخت.

در این کارگاه‌ها باچند کار عملی اهمیت روابط انسانی و اهمیت یادگیری مهارت های ارتباطی تبیین شد. همچنین در بخش دیگری به موضوع ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر پرداخته شد.

وی افزود: مفاهیم اولیه ارتباط و پیام، انواع نیازهای انسانی، مفهوم ارتباط موثر، نسبت کامل بودن ارتباط، اجزاء ارتباط، اهمیت انتقال صحیح پیام، مدل اقتضایی انتخاب کانال های ارتباطی، انواع کانال های ارتباط، تسهیل کنننده­‌های ارتباط، انواع ارتباط (کلامی و غیرکلامی)، شنوایی فعال و کلیدهای برقراری ارتباط از جمله مطالبی بود که در این کارگاه‌ها به تشریح و توضیح آنها برای شرکت‌کنندگان پرداخته شد.

khabar1002