برگزاری مجموعه کارگاه‌های تجاری سازی ایده در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد اعلام کرد: مجموعه کارگاه‌های تجاری سازی ایده با رویکرد ایجاد ایده های فناور و تبدیل ایده به استارتاپ، از تاریخ 1396/08/23 در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی به همت دفتر کارآفرینی این مرکز آغاز شد.

   انداده افزود: سخنرانان و حامیان شرکت کننده در این کارگا‌ه‌ها گروهی از مشاوران کسب­و­کار در حوزه تجارت الکترونیک، بازاریابی و فروش، امور مالی، وب وزیرساخت شبکه و امنیت شبکه می باشند.

موضوعاتی که تاکنون مورد بحث قرار گرفته به شرح زیر است:

کارگاه اول:

مبانی مدیریت راهبردی کسب­ و­ کار و طراحی طرح کسب و کار

مراحل راه­اندازی کسب­و­کار و موارد مورد نیاز برای جذب سرمایه­گذار

کارگاه دوم:

اصول اولیه تیم سازی و همکاری تیمی

کارگاه سوم:

مزایای رقابتی در کسب و کار

بخش­بندی بازار و ارائه ارزش مناسب به هر بخش بازار

این دفتر در ادامه فعالیت‌های خود در نظر دارد با حمایت معنوی از کسب و کارهای نوپای دانشجویی زمینه بهره­برداری از نیروی جوانی و تخصص دانشجویان را در راستای ایجاد کسب و کار مناسب و موفق فراهم نماید.