برگزاری سومین دوره کارافرینی به همت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی واحد گفت: سومین دوره کارافرینی به همت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان، به مدت 24 ساعت در مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت شماره 5 (مرکز سروش) برگزار شد.

       مهندس انداده افزود: در این دوره آشنايي با سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران، مطالعات بازار و بازار شناسي، مديريت مالي و روش‌هاي تامين مالي در صنايع كوچك، برنامه‌ريزي راهبردي و بازنگري طرح كسب و كار به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

      لازم به ذکر است در پایان به شرکتکنندگان برابر ضوابط، گواهینامه پایان‌دوره مشترک توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان اعطا گردید.

در پایان وی خاطر نشان کرد که چهارمین دوره کارافرینی در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.