برگزاری دومین دوره‌ی آموزش طراحی زیر ساخت دیتا سنتر، توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
 
 
     به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی این واحد گفت: دومین دوره‌ی آموزش طراحی زیر ساخت دیتا سنتر، توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان‌، برگزار شد.
     طی این دوره افراد شاغل در واحد IT سازمان ها و شرکت ها با حضور در این دوره با آخرین اصول طراحی زیر ساخت دیتا سنتر، دستورالعمل ها و روش های آن آشنا شدند.
     وی افزود: با توجه به تنوع سرفصل، افراد جویای کار با حضور در دوره های آموزشی طراحی زیرساخت دیتا سنتر می توانند به سرعت با سیستم های موجود در مراکز داده آشنا شده و بدون سابقه حضور در این مراکز، درک صحیحی از نحوه کارکرد، تعمیر، نگهداری، پیشگیری از خرابی ها و... پیدا کنند، همچنین سازمان ها با حضور در این دوره می توانند نسبت به بروزرسانی اطلاعات خود جهت تسلط بیشتر بر امور جاری مراکز داده اقدام نمایند.
     دومین دوره آموزشی طراحی زیرساخت دیتا سنتر به مدت 30 ساعت طی سه روز از 19 تا 21 مهرماه 1396 در مرکز آموزش های تخصصی شماره 2 (پنج رمضان) این واحد برگزار شد.