معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان دوره های مصوب آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت را برگزار می نماید.
 
 
 
     به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد اعلام کرد: بدنبال تصویب دوره های آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ابلاغ به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور طی بخشنامه شماره 145099 مورخ 1393/11/20، این واحد مجوز های لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت و دوره های آموزشی موضوع بخشنامه مذکور را ویژه دستگاه های اجرایی استان به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار نموده است.
 
      بنا بر اعلام مهندس انداده، دوره های مصوب ابلاغی طی بخشنامه مذکور شامل 16 عنوان می باشد و 2 دوره ویژه مدیران، 10 عنوان ویژه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و 4 عنوان ویژه عموم کارکنان دستگاه های اجرایی پیش بینی شده وجهت اجرای این دوره ها ضوابط و شرایط خاصی پیش بینی شده که در سامانه مدیریت آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت به آدرس http//mdhc2.iranlms.ir در دسترس دستگاه ها و افراد ذینفع قرار دارد.
 
       وی در ادامه افزود: این واحد به عنوان تنها موسسه آموزشی در استان اصفهان موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های مذکور به صورت غیرحضوری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده و آمادگی این واحد را برای برگزاری دوره های فوق ویژه دستگاه های اجرایی استان اعلام می دارد.
 
        مهندس انداده در پایان اعلام کرد: این واحد در سال گذشته گردهمایی مدیران آموزش دستگاه های اجرایی استان را با مساعدت و همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور تشریح نظام جدید آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت با حضور دکتر ملیحی از دست اندرکاران طرح مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار نموده و آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به مدیران آموزش دستگاه های اجرایی استان در این زمینه می باشد.