دوره هاي آموزشي منطقه ای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ویژه كارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، یزد و تهران در اصفهان برگزار مي گردد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر اداره اجرایی و هماهنگی معاونت آموزشی این واحد گفت :دوره های آموزشي منطقه ای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به مدت 48 ساعت ویژه كارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، یزد و تهران در اصفهان برگزار مي گردد .

مهندس گنجعلی در ادامه اعلام نمود : این دوره ها به پیشنهاد شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و موافقت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در قالب شش عنوان آموزشی در دو مرحله برگزار و در مرحله اول دوره های آموزشی «آشنایی با قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی مربوطه» ، «اهم نکات حایز اهمیت در برآورد قیمت پروژه ( فنی و مالی و ... )» و «مروری بر ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور» در سه روز متوالی برگزار می گردد.

نامبرده در پایان افزود : با عنایت به سوابق آموزشی و تجارب و توانمندی های موجود آمادگی این واحد را برای برگزاری دوره های تخصصی ویژه دستگاه های اجرایی استان اعلام می دارد.