دپارتمان زبان های خارجی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان دوره تربیت مدرس زبان فرانسه را با همکاری سفارت فرانسه برگزار می نماید.
 
 
 
     به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر مرکز آموزشهای تخصصی شماره 4 این واحد گفت: دوره تربیت مدرس زبان فرانسه با حضور جناب آقای دکتر زارعی مسئول برگزاری دوره های تخصصی تربیت مدرس بخش زبان سفارت فرانسه به مدت 48 ساعت در مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت شماره 4 (مرکز توحید) برگزار می شود.
    مهندس امیدی افزود: شرکت کنندگان در این دوره تخصصی، روش تدریس زبان فرانسه به گروه بزرگسالان را فرا می گیرند که شامل سر فصل های زیر می باشد:

Organiser un cours à partir d’un manuel

Activités de production en classe

Activités de compréhension en classe

Technique d’animation de cours de langue

     لازم به ذکر است: این دوره به صورت تئوری- عملی (کارگاهی Atelier) از روز شنبه 1 مهر تا روز جمعه 7 مهر برگزار شده و در پایان گواهینامه معتبر از مرکز زبان سفارت فرانسه اهدا خواهد شد.