برگزاری دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت؛ به منظور تکمیل کادر آموزشی مرکز شماره 6 دوره‌ی تربیت مدرس زبان‌انگلیسی با حضور 12 نفر از پذیرفته شدگان آزمون مربوطه در روز پنجشنبه مورخ 1396/10/14 در محل این مرکز برگزار گردید.

     انداده گفت: مدرسین پس از پایان دوره‌ی T.T.C در مراحل بعدی شامل مصاحبه آبزرو و demo و... شرکت می‌نمایند و در صورت احراز شرایط تعیین شده مجوز تدریس در مراکز آموزشی این واحد را کسب می‌نمایند.

مرکز آموزش‌های تخصصی شماره 6 این واحد از تاریخ 1396/10/06 در محل: اصفهان ـ بلوار ارتش ـ نبش میدان ارتش ـ کوچه جنب بانک ملت فعالیت خود را آغاز نموده است.