دوره آموزشی CCNA  به مدت 48 ساعت ویژه کارشناسان و مدیران IT  شهرداری‌‌های استان اصفهان در مرکز آموزش‌های تخصصی شماره 4 جهاد‌ دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی شماره 4 این واحد گفت: دوره CCNA  از تاریخ 4 بهمن لغایت 23 اسفند ماه به مدت 48 ساعت برای کارشناسان و مدیران IT  شهرداری‌های استان اصفهان برگزار می‌شود.

امیدی افزود: دوره فوق به صورت کاملا عملی و کاربردی بوده و شرکت کنندگان در این دوره مباحث (ICND1 & ICND2& Route & Switch) را فراگرفته و درصورت موفقیت در آزمون پایان‌دوره گواهی پایان دوره جهاد دانشگاهی به ایشان اعطا خواهد شد‌.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی جزء دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارشناسان و مدیران IT شهرداری‌های استان اصفهان می‌باشد.