دوره آموزشی تشریفات امور اداری به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 ساعت 8 الی 13 در نجف‌آباد برگزار می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت‎: دوره آموزشی تشریفات امور اداری به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان و با همکاری مرکز آموزش‌های کوتاه مدت شماره 3 واقع در نجف‌آباد برگزار می‌شود.
مهندس ریحانی افزود: این دوره آموزشی با حضور کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی، کارمندان هیئت امناهای شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنفی و صنعتی و با همکاری و مساعدت شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان نجف‌آباد در روز چهارشنبه 1397/09/07 ساعت 8 الی 13 برگزار می‌شود.

 

 برگزاری دوره آموزشی تشریفات امور اداری با همکاری جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان