اولین دوره آموزشی طرح توانمند‌سازی کارجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان اصفهان توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.
 
 
 

     به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت: دوره‌ی آموزش توانمندسازی ویژه‌ی کارجویان تحت حمایت کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره)، توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان‌، مرکز اطلاع‌رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی با همکاری اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت پایلوت در استان برگزار می‌شود.

     مددجویان تحت پوشش کمیته امداد که مصاحبه‌ی شغلی در‌خصوص آنها انجام شده و جهت اشتغال توسط کاریابی‌ها تایید شده‌اند، در این دوره‌ها شرکت کرده و آموزش‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله، انجام مصاحبه‌ی شغلی، رزومه‌نویسی، اخلاق حرفه‌ای در محیط کار، فنون مذاکره و مهارت‌های ارتباطی فرا می‌گیرند.

 انداده افزود: ‌    هدف از برگزاری این دوره‌ها، افزایش ارتقائ توسعه‌ی شایستگی‌های فردی کارجویان و کسب آمادگی لازم را برای ورود به محیط کار بمنظور تحقق هرچه بیشتر اشتغال مددجویان از طریق کاریابی و اشتغال پایدار آنها می‌باشد.

این دوره آموزشی به مدت 16 ساعت طی دو روز با نظارت کارشناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار می‌گردد.