آزمون جذب مدرس زبان‌انگلیسی به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.
      به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی واحد گفت: آزمون جذب مدرس زبان‌انگلیسی به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و با همکاری مرکز آموزش‌های کوتاه مدت شماره 4 و با شرکت 167 نفر در دو گروه کودک و نوجوان و بزرگسالان برگزار شد.
 
     انداده افزود: براساس آئین‌نامه داخلی جذب و ارتقاء مدرسین زبان‌انگلیسی این واحد، ‌به منظور تکمیل کادر مدرسین، هر ساله آزمون‌های جذب و ارتقاء در دو مرحله برگزار می‌شود و مدرسین که در آزمون جذب بتوانند حداقل نمره لازم را کسب نمایند در مراحل بعدی شامل مصاحبه، آبزرو،‌Demo و ... شرکت می‌نمایند و در صورت احراز شرایط تعیین شده، مجوز تدریس در مراکز آموزش این واحد را کسب می‌نمایند.