دورهشی آموزشي آيين نامه ايمني كار بر روي شبكه‌هاي انتقال نیرو با هدف افزایش ضریب ایمنی کار بر روی خطوط انتقال توزیع نیرو توسط مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی شماره 5 (سروش) برگزار شد.

 

 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، حسن ابراهیمیان مدیر مرکز آموزش‌های‌‌ تخصصی کوتاه مدت شماره 5 این واحد گفت: با هدف جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار بر روی خطوط انتقال دورهي آموزشي آيين‌نامه ايمني كار بر روي شبكه‌هاي انتقال نیرو به مدت 8 ساعت ودر 4 گروه آموزشی ویژه فعالین حوزه انتقال برق برگزار شد.    

ابراهیمیان افزود: اين دوره آموزشی طبق استانداردهای آموزشی و سرفصل‌های وزارت نیرو اجرا شد و فراگیران طی 8 ساعت مباحثی چون؛ ضمانت‌های کار بر روی خط‌، بدون انرژی نمودن خط‌، مقررات ایمنی کار بر روی خط‌، آشنایی با فرم حفاظت دستگاه و فرم‌های اجازه کار را فرا گرفتند.