به منظور توسعه‌ی کمی و کیفی تعامل و همکاری فی‌مابین در زمینه‌ی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شورای اسلامی استان اصفهان تفاهم‌نامه‌ی همکاری منعقد نمودند.
 
 
emzaei tafahom nameبه منظور توسعه‌ی کمی و کیفی تعامل و همکاری فی‌مابین در زمینه‌ی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شورای اسلامی استان اصفهان تفاهم‌نامه‌ی همکاری منعقد نمودند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در این تفاهم‌نامه که ظهر امروز (21 فروردین) به امضای مهندس تیموری رئیس واحد صنعتی اصفهان و مهندس توکلی رئیس شورای اسلامی استان اصفهان رسید بر موارد زیر تأکید شده است:

استفاده‌ی بهینه از منابع، امکانات و توانمندی‌های علمی، تخصصی و اجرایی، همکاری درخصوص اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی کاربردی به ویژه درخصوص طرح‌های مدیریت منابع آب در پهنه‌ی استان اصفهان، همکاری مشترک در تعریف و انجام طرح‌های مطالعاتی و کاربردی در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی متناسب با نیازهای شوراها، همکاری در طراحی و اجرای نظام مدیریت دانش، شناسایی و مستندسازی و تجارب خبرگان شوراهای اسلامی و شهرداری‌های استان اصفهان از جمله زمینه‌های همکاری در این تفاهم است.

همچنین در حاشیه‌ی امضای این تفاهم‌نامه طرفین بر گسترش مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی در استان اصفهان تأکید نمودند و مقرر شد پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم توسط شوراهای اسلامی شهر جهاددانشگاهی نسبت به ایجاد مراکز مذکور در سطح استان اصفهان اقدام نماید.