پایش برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان انجام شد که نتایج آن نشان می‌دهد 97 درصد از برنامه‌های پیش‌بینی شده معاونت آموزشی تحقق یافته است.

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان غلامرضا ریحانی معاون آموزشی این واحد اعلام نمود‌: پایش برنامه ششم توسعه این واحد از طرف گروه ارزیابی دفترمرکزی این نهاد انجام شد. بر اساس نتایج این پایش 97 درصد از فعالیت‌های پیش بینی شده این معاونت انجام شده و این حجم فعالیت رشد 68 درصدی نسبت به سال 95 را نشان می دهد.

ریحانی گفت: از نقاط قوت معاونت آموزشی ان واحد که مورد توجه گروه ارزیاب قرار گرفت می‌توان به برقراری نظام ارزیابی و ارتقا کیفی مدرسین، مدیریت مشارکتی و استفاده از خرد جمعی با توجه به وجود شوراها و کارگروه‌های تخصصی، اشراف کلیه اعضا معاونت به جزییات برنامه توسعه و خود ارزیابی مداوم و برخط و همچنین توسعه برنامه های فرهنگی مراکز آموزشی اشاره نمود که در نهایت باعث وجود روحیه همدلی و مشارکت اعضا در تحقق اهداف برنامه شده است.

وی افزود: سال پایانی برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی سال 1400 می‌باشد و تاسیس 3 مرکز آموزش درجه یک و آموزش 281 هزار نفر فراگیر و همچنین توسعه آموزشهای بین‌المللی از اهداف این برنامه است که هرساله از طرف دفتر مرکزی مورد پایش قرار می گیرد. پایش فعالیتهای سال 96 در روز چهارشنبه 7 شهریور 97 انجام شد.