نتایج مسابقه شب یلدا به زبان‌انگلیسی که برای اولین بار توسط آموزش، برنامه‌ریزی و نظارت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شده بود اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، سرپرست اداره آموزش، برنامه‌ریزی و نظارت این واحد گفت: شب یلدا یک سنت دارای ارزش‌های فرهنگی در بین ایرانیان است. در این شب، اعضای خانواده و فامیل در کنار یکدیگر جمع می‌شوند و از احوال یکدیگر با خبر می‌شوند. این موضوع با عنوان «صله رحم» نیز در دین اسلام بسیار سفارش شده و مایه خیر و برکت است. از این رو، در راستای ارج نهادن به این سنت اصیل ایرانی، برای اولین‌بار نظرسنجی شب یلدا به زبان‌انگلیسی توسط این واحد برگزار شد.

حسینی درخصوص هدف از برگزاری نظرسنجی به زبان‌انگلیسی گفت: این موضوع جذابیت بیشتری برای فراگیران دوره‌های زبان‌انگلیسی داشت و امکان انتشار (الکترونیکی) این نظرسنجی در سطح بین‌المللی را برای افراد غیر فارسی زبان فراهم نمود. در این نظرسنجی، از افراد پرسیده شده بود که از بین کارهای رایج در شب یلدا از قبیل دیدار با بزرگترها، شاهنامه و حافظ خوانی، کادو دادن به تازه عروس‌ها و دامادها و خوردن آجیل، انار و هنداونه، کدام مورد محبوبیت بیشتری دارد.

وی در ادامه افزود: در این نظرسنجی، حدود چهارصد نفر شرکت کردند و به سه نفر از آنها به قید قرعه به نام‌های خانم فاطمه حاتمی 155----0936، آقای محمد مقصودی 735----0913، آقای پارسا اکبری 691----0913، مبلغ دو میلیون ریال تخفیف استفاده از دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی تعلق گرفت. از بین شرکت‌کنندگان، 55% گزینه یک، 13% گزینه دو، 2% گزینه سه و 30% گزینه چهار را انتخاب کرده بودند.

which one is more popular at yalda night?

  • Visiting grandparents.
  • Reciting poetry such as shahameh or hafez.
  • Giving presents to newlyweds.
  • Eating nuts, pomegranates, and watermelons.