اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 مجلس شورای اسلامي ايران و به استناد آيين نامه اجرايی همين قانون مصوب هيأت محترم وزيران نسبت به ارزيابی كيفی و فنی مناقصه گران از طريق فراخوان عمومی اقدام نمايد و در صورت كسب امتياز لازم، از پيمانكاران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه دو مرحله ای دعوت بعمل آورد.

 

Ab o Fazelab2

 

ارزیابی کیفی و فنی براساس پنج معیار که در ادامه تشریح شده اند انجام می پذیرد و از شرکت‌کنندگانی که حائز حد نصاب امتیاز حداقل 60 باشند، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. جهت دریافت جزئیات مربوطه و اسناد استعلام بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لطفا فايل را از اينجا دریافت نمایید.

لازم به ذكراست آخرين مهلت ارسال 1397/07/30 مي باشد و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهاد‌ها مختار می باشد.

نویسنده اطلاعیه: جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان- معاونت پژوهشی

آدرس: اصفهان– دانشگاه صنعتی- جهاددانشگاهی كد پستی 8415481167

تلفن: در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تماس 33912812-031 (آقای مهندس ناصری) تماس حاصل فرمایید.

نمابر:33912808-031
 
Logo Download